Wat is mobiliteitsmanagement?

Mobiliteitsmanagement is een breed begrip. Kort gezegd komt het erop neer dat je mobiliteit moet organiseren. Het regelt zich niet vanzelf. Door het goed te organiseren wordt mobiliteit goedkoper, schoner en sneller. Ecobility is hierin gespecialiseerd.

Ecobility organiseert mobiliteit voor zowel bedrijven als de overheid.

Voor bedrijven gaat het vaak om de vraag hoe de verschillende vervoervormen efficiënt kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld omdat er weinig parkeerplaatsen zijn of omdat men kosten wil besparen. Voor overheden is de bereikbaarheid van een bepaald gebied of luchtkwaliteit vaak een reden om mobiliteit anders te willen organiseren.

In beide gevallen komt het er meestal op neer dat andere vervoervormen worden gestimuleerd in plaats van de auto. En dat kan niet zomaar. Je moet de situatie kennen. Je kunt nou eenmaal niet overal gemakkelijk komen met de fiets of het openbaar vervoer. Soms moeten er eerst voorzieningen worden aangelegd zoals een fietspad voordat bedrijven hun medewerkers kunnen stimuleren met de fiets te komen. Je moet dus eerst de situatie goed onderzoeken en vervolgens vaststellen wie welke bijdrage kan leveren om ander vervoer succesvol te stimuleren.

Soms moet je mensen bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen. Een symposium of een gezellige themamiddag kan vaak de neuzen één kant op krijgen. Soms is het handig om een bepaald gebied of een branche te informeren over de mogelijkheden. Dan maak je een flyer, een informatiemap of zelfs een boek.

Elke situatie, elk bedrijf, elk gebied is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Ik denk graag met u mee en maak een voorstel voor een aanpak. Dat kost niets.